Aktualności

 

Projekt Niepełnowidzialni wkracza w kolejny etap realizacji.

 

Projekt Niepełnowidzialni wkracza w kolejny etap realizacji.
Uzyskaliśmy akceptację PFRON dotyczącą przedstawionego raportu z badań.
Przystępujemy do wyboru wydawnictwa i zlecenia recenzji wydawniczej. 
Kolejny etap to także przygotowanie do konferencji na której
zaprezentujemy wyniki z badań.