Raport z badań

Raport z badań otrzymał pozytywną recenzję prof. UJ dr hab. Magdaleny
Szpunar. Publikacja została przygotowana przez Wydawnictwo Naukowe
„SILVA RERUM” w wersji drukowanej i elektronicznej spełniającej wytyczne
WCAG 2.0.